Moda i Styl

ciekawe i unikalne wpisy

Notariusz Katowice

Kancelaria AdwokackaNie da się odżegnać się od skorzystania z pomocy, jaką świadczy notariusz – niektórzy z jego pomocy korzystają więcej, inni zaś rzadziej. Bez wątpliwości najwięcej styczności mają ci, którzy dużo kupują bądź też sprzedają nieruchomości – w takich przypadkach rejent koniecznie musi dokonać wpisu do księgi wieczystej, którą mieć musi każda nieruchomość. Poza tym, pod jego okiem zawieranych jest wiele aktów, które mają moc prawną, czego dowodem jest podpis rejenta, posiadający godło państwowe. Pośród umów, które nie powinny być zawarte bez udziału notariusza są między innymi rozdzielność majątkową a także darowizny. Tutaj notariusz katowice jest obecny przy zawieraniu umów pomiędzy wspólnikami biznesowymi, czuwa nad papierami wartościowymi czy czekami, jak również zaświadcza testamenty czy przekazanie dóbr – tylko w takich przypadkach umowy te mogą być honorowane przez sąd w rozmaitych rozprawach. Mając na względzie wielką odpowiedzialność, która wisi nad rejentem, nie każdy może sprawować tę funkcję – wymagane jest zaliczenie prawniczych studiów i odbycie odpowiedniej aplikacji.

Ciekawe artykuły:

Categories: Usługi

Comments are closed.