Moda i Styl

ciekawe i unikalne wpisy

Program do ewidencji czasu pracy

Obszerna jednostka gospodarcza jest jak organizm – każdy organ oraz organ musi funkcjonować poprawnie, by całość nie zawiodła. Jeśli rozczarowałby mózg, nic już nie miałoby szans, aby przywrócić stosowny bieg całości przedsięwzięcia. W realności takim mózgiem firmy jest zarząd – czy to jedno czy wieloosobowy. Tak w gruncie rzeczy to on korzystając z pracy reszty ciała, urealnia jego działania. Są organy, bez których organizm ludzki by nie przeżył pomimo obecności mózgu, jak na przykład płuca. W rozplanowaniu poszczególnych komórek firmy płuca wolno skonfrontować do działu księgowości, bez jakiej całe przedsiębiorstwo ekspresowo aby przestało istnieć. Prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, odprowadzanie podatków oraz składek do ubezpieczenia – wszystkie kwestie finansowe niewątpliwie muszą być w firmie prowadzone, jak e-urlopy. Tutaj nie ma wyboru, nie ma innej opcji – tak jak funkcji płuc nie przejmą inne organy. Są bezsprzecznie narządy, bez jakich ciało może funkcjonować, choć będzie wtenczas lekko upośledzone – brak sekretarki przed gabinetem jednego z zwierzchników nakłada na niego samego większy aspekt obowiązków, tak jak po wyeliminowaniu jednej nerki intensyfikuje się przepływ przez drugą.

Ciekawe artykuły:

Categories: Biznes

Comments are closed.