Moda i Styl

ciekawe i unikalne wpisy

Ubezpieczenie Bytom

Ubezpieczenie OC może być również zawarte na krótszy okres czasu, niemniej jednak wtenczas musimy ten okres uzgodnić indywidualnie z ubezpieczycielem. Co ważne, wybieramy go sami, nie jest on odgórnie nałożony. W współczesnych czasach jest wielu ubezpieczycieli na rynku, możemy więc być spokojni, że uskutecznimy jakiegokolwiek wyboru, a lub słusznego, okaże się to przy wypłacaniu żadnego zabezpieczenia. Zgodnie z ustawą z 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, jakikolwiek właściciel pojazdu mechanicznego (samochód, motor), który jest zarejestrowany w Polsce, ma obowiązek zapłacić obowiązkowe ubezpieczenie zobowiązania cywilnej (w skrócie OC). Możemy je wykupić u dowolnego ubezpieczyciela. Jest ich wiele na rynku wobec tego z doborem odpowiedniego OC Bytom nie musimy mieć problemu. Zawierając taką umowę, która mówi o ubezpieczeniach OC zabezpieczamy swoją odpowiedzialność cywilną. Będziemy z jej tytułu pasować, jeżeli spowodujemy wypadek drogowy. Są miarodajne limity formułujące wysokość wypłaty ubezpieczenia OC. Nie może być on lepszy niż kwota gwarancyjna, która jest ustalona w umowie zawartej między ubezpieczycielem, a ubezpieczonym. Jeżeli szkoda została wyrządzona osobie, zadośćuczynienie nie może być większe aniżeli 2500 000 euro, bez względu na to ile osób brało udział w przypadku. Jeśli niemniej jednak zniszczone zostało mienie, to wysokość odszkodowania może w najwyższym stopniu wynosić 500 000 euro. Tutaj również nie liczy się liczba osób asystujących w zdarzeniu.

Ciekawe artykuły:

Categories: Motoryzacja

Comments are closed.